Lồng động vật

 • Monkey cage

  Chuồng khỉ

  Cung cấp nhiều giải pháp sản phẩm cho vật nuôi lớn, và có thể cung cấp các chương trình chăn nuôi tự động theo tình hình thực tế của người sử dụng;

 • Dog and pig cage

  Chuồng chó và lợn

  Cung cấp nhiều giải pháp sản phẩm cho các loài động vật lớn, đồng thời có thể cung cấp các chương trình chăn nuôi tự động theo tình hình thực tế của người sử dụng

 • Rabbit Cage

  Lồng thỏ

  Tự động hóa mức độ cao để giảm chi phí vận hành.

  Bổ sung thức ăn, cung cấp nước uống và thải phân và nước tiểu đều được tự động hóa. Ít nhân công và vận hành dễ dàng hơn với cùng một lượng giống.