Tủ an toàn sinh học

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    Dòng BSC Loại thông gió (B2)

    Được sử dụng trong các phòng thí nghiệm vi sinh, y sinh, phòng thí nghiệm an toàn sinh học và các phòng thí nghiệm khác về bảo vệ an toàn sinh học. Công nghệ lọc không khí tiên tiến và thiết kế tủ áp suất âm giúp bảo vệ mẫu người và môi trường. Ngăn chặn sự lây lan của các chất dạng hạt và sol khí có hại.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    Dòng BSC Loại tuần hoàn trong phòng (A2)

    Được sử dụng trong các phòng thí nghiệm vi sinh, y sinh, phòng thí nghiệm an toàn sinh học và các phòng thí nghiệm khác về bảo vệ an toàn sinh học. Công nghệ lọc không khí tiên tiến và thiết kế tủ áp suất âm giúp bảo vệ mẫu người và môi trường. Ngăn chặn sự lây lan của các chất dạng hạt và sol khí có hại.