Ghế dài sạch

  • Ghế dài sạch dòng CJV

    Ghế dài sạch dòng CJV

    Bàn làm việc sạch có thể cung cấp một môi trường sạch sẽ hàng trăm cấp độ trong khu vực làm việc và các hạng mục thử nghiệm có thể được vận hành trong khu vực làm việc để tránh nhiễm bẩn cho các hạng mục thử nghiệm.Ghế băng sạch được sử dụng trong một loạt các ứng dụng cần bảo vệ sản phẩm.Chẳng hạn như y tế và sức khỏe, thí nghiệm khoa học, điện tử, dụng cụ chính xác, nông nghiệp, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.