Tủ sấy

 • YGZ-500 Series

  Dòng YGZ-500

  Để đảm bảo hiệu quả tiệt trùng, việc giữ khô các vật dụng đã được tiệt trùng là vô cùng cần thiết. Tủ sấy y tế YGZ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sấy khô thực tế cho các vật dụng khác nhau trong bệnh viện. Sản phẩm có hình thức đẹp, chức năng hoàn thiện, vận hành đơn giản. Chúng được sử dụng rộng rãi trong CSSD bệnh viện, phòng mổ và các khoa khác.

 • YGZ-1000 Series

  Dòng YGZ-1000

  Để đảm bảo hiệu quả tiệt trùng, việc giữ khô các vật dụng đã được tiệt trùng là vô cùng cần thiết. Tủ sấy y tế YGZ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sấy khô thực tế cho các vật dụng khác nhau trong bệnh viện. Sản phẩm có hình thức đẹp, chức năng hoàn thiện, vận hành đơn giản. Chúng được sử dụng rộng rãi trong CSSD bệnh viện, phòng mổ và các khoa khác.

 • YGZ-1600, YGZ-2000 Series

  YGZ-1600, Dòng YGZ-2000

  Để đảm bảo hiệu quả tiệt trùng, việc giữ khô các vật dụng đã được tiệt trùng là vô cùng cần thiết. Tủ sấy y tế YGZ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sấy khô thực tế cho các vật dụng khác nhau trong bệnh viện. Sản phẩm có hình thức đẹp, chức năng hoàn thiện, vận hành đơn giản. Chúng được sử dụng rộng rãi trong CSSD bệnh viện, phòng mổ và các khoa khác.

 • YGZ-1600X Series

  Dòng YGZ-1600X

  Để đảm bảo hiệu quả tiệt trùng, việc giữ khô các vật dụng đã được tiệt trùng là vô cùng cần thiết. Tủ sấy y tế YGZ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sấy khô thực tế cho các vật dụng khác nhau trong bệnh viện. Sản phẩm có hình thức đẹp, chức năng hoàn thiện, vận hành đơn giản. Chúng được sử dụng rộng rãi trong CSSD bệnh viện, phòng mổ và các khoa khác.