IVC

  • IVC

    IVC

    SHINVA có thể cung cấp nhiều loại sản phẩm nuôi động vật gặm nhấm, bao gồm IVC, các kích cỡ lồng và giá thể khác nhau,… SHINVA có thể cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo tình hình thực tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.