Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

 • EO Gas Disposal Device

  Thiết bị thải khí EO

  Thông qua xúc tác ở nhiệt độ cao, máy xử lý khí ethylene oxide có thể phân hủy khí EO thành carbon dioxide và hơi nước và thải trực tiếp ra bên ngoài mà không cần lắp đặt đường ống xả trên cao. Hiệu suất phân hủy cao hơn 99,9%, giúp giảm đáng kể lượng khí thải ethylene oxide.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Máy khử trùng bằng ethylene Oxide

  Máy tiệt trùng dòng XG2.C lấy 100% khí ethylene oxide (EO) làm môi trường tiệt trùng. Nó chủ yếu được sử dụng để khử trùng cho dụng cụ y tế chính xác, dụng cụ quang học và dụng cụ điện tử y tế, vật liệu nhựa và y tế không chịu được nhiệt độ cao và khử trùng ướt.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Máy khử trùng huyết tương Hydrogen Peroxide

  Máy tiệt trùng SHINVA Plasma lấy H202 làm chất khử trùng và hình thành trạng thái plasmatic của H202 bằng điện từ trường dưới nhiệt độ thấp. Nó kết hợp cả H202 thể khí và plasmatic để khử trùng các vật dụng trong buồng và phân hủy H202 còn lại sau khi khử trùng.