Bảng hoạt động

 • XHT-D Electro-Hydraulic Operating Table

  Bàn vận hành điện thủy lực XHT-D

  Bàn vận hành toàn diện, với bộ truyền động thanh đẩy điện, có thể đáp ứng nhu cầu của các tổ chức y tế về khẩu phần công suất và giá cả, tiếng ồn thấp, hoạt động chậm và ổn định, độ tin cậy và ổn định tuyệt vời.

 • XHT-B Electric Operating Table

  Bàn vận hành điện XHT-B

  Bàn vận hành toàn diện, với bộ truyền động thanh đẩy điện, có thể đáp ứng nhu cầu của các tổ chức y tế về khẩu phần công suất và giá cả, tiếng ồn thấp, hoạt động chậm và ổn định, độ tin cậy và ổn định tuyệt vời.

 • STable-H7000 Electro-Hydraulic Operating Table

  Bàn vận hành điện thủy lực STable-H7000

  Với thiết kế năm bộ phận cổ điển, STable-H7000 có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu phẫu thuật. Đây là sản phẩm có tỷ lệ chi phí hiệu quả cao trên thị trường bàn thao tác.