Khử trùng VHP

  • VHP Sterilization

    Khử trùng VHP

    Dòng máy khử trùng hydrogen peroxide khuếch tán BDS-H sử dụng khí hydrogen peroxide làm chất khử trùng và khử trùng. Thích hợp để khử trùng khí trong không gian hạn chế, bề mặt đường ống và thiết bị.